Loader

សេវាកម្មសង្រ្គោះបន្ទាន់

យើងខ្ញុំមានគ្រឿងបរិក្ខាទំនើបៗដើម្បីផ្ដល់ការយកចិត្ដទុកចិត្ដ និងការថែទាំវេជ្ជសាស្ដ្រដែលចាំបាច់ក្នុងករណីសង្គ្រោះ បន្ទាន់។

មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់២៤ម៉េាងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរ៉ាហ្វលស៍ ផ្ដល់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់អ្នកជំងឺគ្រប់វ័យទាំងកុមារ និងមនុស្សចាស់គ្រប់ម៉េាងពេល។ 
ក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសនៅមន្ទីរពេទ្យរ៉ាហ្វលស៍ទទួលការហៅ២៤ម៉េាង ដើម្បីត្រប់លប់មកចូលរួមការសង្គ្រោះបន្ទាន់។

24-Hour Emergency at Raffles Hospital (+65) 6311 1555