Loader

ក្រុមអ្នកព្យាបាលមានភាពរាក់ទាក់យើងខ£ុំរួមមាន គ្រូពេទ្យព្យាបាល ដោយហាត់ប្រាណ ដោយប្រើសកមμភាព គ្រូពេទ្យជើង និង ការនិយាយនាំចំណោះដឹង និងជំនាញជូនអ្នកជំងឺដែលមានការ ឈឺចាប់និង អសមត្ថភាព។ ពួកគាត់់ជួយតាមតម្រូវការអ្នកជំងឺម្នាក់ៗទៅតាមគំរោងការព្យាបាល។

មជ្ឈមណ្ឌលបុននីតិសម្បទា Raffles យើងខ£ុំធ្វើតម្រូវតាមគោលដៅរបស់អ្នកជំងឺដើម្បីជួយកាយសម្បទារបស់ពួកគាត់អាចត្រលប់មកជាធមμតាសំរាប់សកមμភាពប្រចាំថ្ងៃ និង គμានអាការៈឈឺចាប់ ហើយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើអ្នកដ៏ទៃ។

Healthcare Team