Loader

មជ្ឈមណ្ឌលនូគ្លៀរនៃមន្ទីរពេទ្យ Raffles មានឧបករណ៍ទំនើបៗសំរាប់ការឆ្លុះមើលក្នុងការព្យាបាលរោគអោយចំគោលដៅ។ វាជួយអោយដំណើរការបែបបទនៃការឆ្លុះមើលដោយ CT សំរាប់ការឆ្លុះ មើល PET ធ្វើបានទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយអារមμណ៍អ្នកជំងឺប្រសើរព្រោះការឆ្លុះមើលចំណាយពេលតិច។ មន្ទីរពេទ្យយើងមានបំពាក់ម៉ាសីុនមើលរូបភាព 
Siemens Skyra 3T Magnetic Resonance Imaging (MRI) មុនគេបង្អស់ទីមួយនៅអាសីុអាគេ្នយ៍។ អ្នកជំងឺអាចរំពឹងទុកនូវសេវាកមμគ្លីនិចយ៉ាងយកចិត្ដទុកដាក់ និង ជំនាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដែលបពា្ចូលគ្នាជាមួយសេវាកមμជំនាញ ជាក្រុមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំ។

លើសពីទស្សនៈវិស័យគ្លីនិច មជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំមានគោលបំណងផ្ដោតលើការតុបតែង និង ការធ្វើប្រតិបតិ្ដការផ្ដល់ជូនអ្នកជំងឺជាមួយការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន និងការថែទាំសុខភាពធ្វើទៅតាម តម្រូវការរបស់អ្នកជំងឺ។ការព្រួតដៃគ្នារបស់គ្រូពេទ្យជំនាញដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យធ្វើអោយអ្នកជំងឺទទួលបាននូវបទពិសោធន៍យ៉ាងពេញចិត្ដ។