Loader
raffles-medical-group

Doctor Profile

Find a Doctor

or
or
or
or
or
or
or

Dr Abdul Razakjr Bin Omar

Doctor's Photo

Deputy Medical Director
MBBS (S'pore), M Med (Int Med), MRCP (UK), FAMS, FACC (USA)

Singapore

Раффлес Зүрхний төв

Clinical Interest

Ерөнхий зүрх судас судлал, зүрхний хэм алдагдал, Зүрхний электрофизиологи судлал бүхий зүрхний интервеншнл эмчилгээ,  катетер абляци, зүрхний ресинхронизаци эмчилгээ

Dr Abdul Razakjr зүрх судасны эмч юм. Тэрээр өмнө нь Сингапурын Үндэсний Их Сургуулийн Зүрхний төвд  зүрхний электрофизиологи судлалын (EPS) зөвлөх эмч, клиникийн захирал байсан. Тэрээр одоо Сингапурын Үндэсний Их Сургуулийн Анагаах ухааны Ён Лүү Лин сургуулийн туслах профессор, мөн Сингапурын Үндэсний Их Сургуулийн Зүрхний төвийн зөвлөх эмч юм.

Dr Razakjr анагаахын оюутнуудад  багшлан, зүрхний электрофизиологи судлаачаар ажиллахаас гадна  орон нутгийн болон олон улсын Зүрх судасны уулзалтуудад уригдан лекц уншдаг. Тэрээр мөн зүрхний хэм алдагдал, зүрх гэнэт зогсох зэрэг эмгэгтэй холбоотой шинжлэх ухааны судалгаанд анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна. Тэрээр одоо Сингапурын Эрүүл Мэндийн Холбооны (SMA) нарийн бичгийн хүндэт дарга мөн Сингапурын технологийн хүрээлэнгийн (SIT) зөвлөлийн гишүүн юм.

Dr Razakjr ерөнхий зүрх судас судлал болон зүрхний хэм алдагдал, нэн ялангуяа зүрх дэлсэх, ухаан алдах, гэнэт зүрх зогсох гэх мэт эмгэгээр нарийн мэргэшсэн. Тэрбээр зүрх сэтгүүрдэх, интервеншнл эмчилгээ, инвазив багатай зүрхний электрофизиологи судлал, радиодавтамжтай катетер абляци болон Зүрхний  электрон төхөөрөмж, кардиовертер дефибриллятор шилжүүлэн суулгах зэрэг ажилбар хийдэг.

Notes

Notes helps you keep track of doctors of interest. After performing a search, click the Save to Notes button. The tool allows for easy reference to all your selections with the option to create a .pdf.