Loader
raffles-medical-group

Doctor Profile

Find a Doctor

or
or
or
or
or
or
or

Dr Lim Yun Chin

Doctor's Photo

MBBS (S'pore), DPM (UK), M Med (Psych), FAMS

Singapore

Раффлес Зөвөлгөө Өгөх Төв

Clinical Interest

Ерөнхий Сэтгэц Эмгэг Судлал, Шүүх Эмнэлэг, хууль эрх зүй,  шүүхийн асуудал, согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис донтох, стресс холбоотой асуудал.

Dr Lim Yun Chin Раффлес эмнэлгийн сэтгэл мэдрэлийн эмч юм. Тэрээр Сингапурын Хорих Анги болон Эмийн Нөхөн Сэргээх Төвийн сэтгэцийн эмч мөн Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Хүрээлэнгийн зөвлөх эмч юм.

Notes

Notes helps you keep track of doctors of interest. After performing a search, click the Save to Notes button. The tool allows for easy reference to all your selections with the option to create a .pdf.