Loader
raffles-medical-group

Doctor Profile

Find a Doctor

or
or
or
or
or
or
or

Dr Tan Yew Ghee

Doctor's Photo

MBBS (S'pore), M Med (O&G), MRCOG (UK), FAMS

Singapore

Раффлес Эмэгтэйчүүдийн төв

Clinical Interest

Эх барихын чиглэлээр: 3-D хэт  авиа оношлогоо, өндөр эрсдэл бүхий эх барихын тусламж, нугасны мэдээ алдуулалтаар өвдөлтгүй төрүүлэх, кесеров хагалгааны дараах "Пэйнбастер" өвдөлтгүй болгох менежмент, жирэмсний бүрэн хяналт болон төрөх үеийн тусламж үйлчилгээгээр мэргэшсэн.  Эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр: Умайн хоргүй хавдар, өндгөвчний уйланхай, эндометриоз ба үргүйдэл зэргийг дэвшилтэт  инвазив багатай (цоожны) мэс заслын аргаар эмчлэх; Дурангийн тусламжтайгаар үтрээгээр умай тайрах, умайн хүзүүний дээгүүр умай тайрах дурангийн мэс засал, бүх төрлийн умай тайрах дурангийн мэс засал; Бэлгийн замын пролапсийн эмчилгээ,  Үтрээний хальсан наалт (TVT болон IVS) ашиглан шээс задгайрлыг эмчлэх; умай, өндгөвч, умайн хүзүүний инвазив болон преинвазив хавдрыг илрүүлэх, эмчлэх; бэлэг эрхтэний пластик мэс засал; үргүйдлийг шинжлэн судлах; Секс эмчилгээний зөвлөгөө өгөх;  цэвэршилтийн үеийн шинжилгээ судалгаа, эмчилгээ

Тан Yew Гии эмч нь Раффлес эмнэлгийн Эх барих, Эмэгтэйчүүдийн эмч бөгөөд Эмэгтэйчүүдийн төвийн эмнэлзүйн удирдагч юм. 3-D хэт  авиа оношлогоо, өндөр эрсдэл бүхий эх барихын тусламж, нугасны мэдээ алдуулалтаар өвдөлтгүй төрүүлэх, кесеров хагалгааны дараах "Пэйнбастер" өвдөлтгүй болгох менежмент, жирэмсэн үеийн бүрэн хяналт болон төрөх үеийн тусламж үйлчилгээгээр мэргэшсэн. Эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр: Умайн хоргүй хавдар, өндгөвчний уйланхай, эндометриоз ба үргүйдэл зэргийг дэвшилтэт  инвазив багатай (цоожны) мэс заслын аргаар эмчлэх; Дурангийн тусламжтайгаар үтрээгээр умай тайрах, умайн хүзүүний дээгүүр умай тайрах дурангийн мэс засал, бүх төрлийн умай тайрах дурангийн мэс засал; Бэлгийн замын пролапсийн эмчилгээ,  Үтрээний хальсан наалт (TVT болон IVS) ашиглан шээс задгайрлыг эмчлэх; умай, өндгөвч, умайн хүзүүний инвазив болон преинвазив хавдрыг илрүүлэх, эмчлэх; бэлэг эрхтэний пластик мэс засал; үргүйдлийг шинжлэн судлах; Секс эмчилгээний зөвлөгөө өгөх;  цэвэршилтийн үеийн шинжилгээ судалгаа, эмчилгээ

Notes

Notes helps you keep track of doctors of interest. After performing a search, click the Save to Notes button. The tool allows for easy reference to all your selections with the option to create a .pdf.