Loader
raffles-medical-group

Doctor Profile

Find a Doctor

or
or
or
or
or
or
or

Dr Teo Swee Guan

Doctor's Photo

MBBS (Australia), MRCP (UK), FAMS, FACC, FSCAI

Singapore

Раффлес Зүрхний төв

Clinical Interest

Интервеншнл зүрх судас судлал болон захын судасны интервеншн

Dr Teo Swee Guan нь зүрх судасны эмч юм. Тэрээр Австрали улсын Шинэ Өмнөд Уэльсын Их Сургуулиас Анагаах Ухааны Бакалаврын зэрэг авсан байна. Тэр Их Британид Эрүүл Мэндийн Ерөнхий Зөвлөлийн бүртгэлтэй мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан. Dr Teo Их Британий эмч нарын Роял Коллежийн гишүүн мөн Сингапурын Анагаах Ухааны Академийн (Зүрх судасны)  судлаач эмч юм.

Доктор Тео Сингапурын Үндэсний Их Сургуулийн эмнэлэгт зүрх судасны эмчийн нарийн мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан. Дараа нь тэр АНУ-ын Кливеленд эмнэлэгт Судас судлал болон захын судасны интервеншн, ХБНГУ-ын Сиегбург Зүрхний Төвд Интервеншнл зүрх судас судлалаар тус тус мэргэжил дээшлүүлсэн.

Dr Teo Үндэсний Их Сургуулийн Зүрх судасны төвд Титэм  судасны тусламжийн тасагт Ахлах Зөвлөх, Клиникийн захирал байсан юм. Мөн Үндэсний Их Сургуулийн Зүрх судасны төвд лабораторийн дэд захирлаар ажиллаж байв.

Dr Teo ерөнхий зүрх судас, интервеншнл зүрх судас, захын судасны интервеншн болон судас судлал, зүрхний дутагдал зэргээр мэргэшсэн. Тэр зүрх сэтгүүрдэх, титэм судасны ангиопласт, захын судасны интервеншн; мөн түүнчлэн эхокардиографи, амбулаториор цусны даралт хянах, амбулаторийн ЭКГ, ачаалалтай үеийн зүрхний цахилгаан бичлэг зэргийг хийх чадвартай.

Notes

Notes helps you keep track of doctors of interest. After performing a search, click the Save to Notes button. The tool allows for easy reference to all your selections with the option to create a .pdf.