Loader
raffles-medical-group

Doctor Profile

Find a Doctor

or
or
or
or
or
or
or

Lim Hun Teck

Doctor's Photo

Chief Physiotherapist; M. Manipulative Therapy (Curtin, Aus), BSc. Physiotherapy (Curtin, Aus), M.M.P.A.A (Aus), M.A.P.A (Aus), S.P.A (S'pore)

Singapore

Раффлес Нөхөн Сэргээх Төв

Clinical Interest

Яс булчингийн эмчилгээ, нурууны эмгэг, ялангуяа аарцаг нурууны эмгэгийн үеийн менежмент

Hun Teck 1998 оноос хойш гэмтлийн физик эмчилгээний чиглэлээр ажиллаж байна. Тэр 2001 онд яс булчингийн эмчилгээгээр нарийн мэргэшин цааш ур чадвар шаардсан физик эмчилгээний чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалсан байна. Hun Teck эмнэл зүйн арвин туршлагатай тул захын нурууны эмгэгээс эхлээд яс булчингийн эмгэгийг хүртэл удирдах чадвартай. Teck физик эмчилгээний эмч нарт зориулан сургалт явуулах талаар идэвхтэй ажиллаж байна. Тэрээр нурууны эмгэг, ялангуяа нуруу-аарцгийн эмгэгийн менежментийг илүү сонирхон ажилладаг.

Notes

Notes helps you keep track of doctors of interest. After performing a search, click the Save to Notes button. The tool allows for easy reference to all your selections with the option to create a .pdf.