Loader

Раффлес Хүүхдийн төв дээр өр зөөлөн сэтгэлтэй нярайн эмч, сувилагч, хүүхдийн эмч нарын баг хамт олон нярай, хүүхэд, өсвөр үеийнхний өсөлт хөгжлийн болон эрүүл мэндийн хэрэгцээнд тулгуурлан  тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна.

Манай хүүхдийн эмч нар таны хайртай хүүхдэд товлолт вакцин хийхээс  эхлээд  хурц хордлого, хүнд өвдөх үед хүртэл гар сунган чанартай   үйлчилнэ. Манай нярайн эмч нар шинэ төрсөн хүүхдэд авах арга хэмжээ, менежментийн тал дээр мэргэшсэн бөгөөд  дутуу төрсөн нярай хүүхдэд эрчимт эмчилгээ,  асаргаа сувалгаагаар  хангана.

Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ нь гэр бүл төвтэй байдаг тул хүүхэд болон гэр бүлийн бүх гишүүдэд манай эмнэлэг нээлттэй.

Services
Packages
Useful Links
Locations