Loader

Раффлес зөвлөгөө өгөх төв нь эмчилгээ хийн, эмийн үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна зан үйлийн өөрчлөлттэй гэр бүл болон хувь хүнд зөвлөгөө өгдөг.

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлаар мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна мөн тархины органик гэмтэл, IQ, ажил мэргэжлийн зөвлөгөө, ажлын байрны сэтгэл зүй, сэтгэцийн хууль эрх зүйн асуудал зэрэг өргөн хүрээнд сэтгэлзүйн сорил тавих, гэрийн  үйлчлэгчийн сэтгэл зүйг үнэлэх болон 16PF, MMPI, IQ тест гэх мэт сэтгэл зүйн тестүүд хийдэг. 

Сэтгэл судлаач эмч, сэтгэлзүйч болон физик эмчилгээний эмч зэрэг олон салбарын эмч нарын баг хосууд болон гэр бүлийн тусламж, хүүхэд болон өсвөр үеийнхний үйлчилгээ, мөн урлаг болон хөгжмийн эмчилгээ үзүүлэхээр бэлтгэгдсэн. Бид таньд тулгарч буй төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд мөн түүнээс гарах, арга зам олон даван туулахад  хичээнгүйлэн тусална. 

Services
Packages
Useful Links
Locations