Loader

Бид холын хараа шалгахаас эхлээд  нүдний болор /Катаракт/ солих мэс засал хүртэлх эмнэлгийн болон мэс заслын бүрэн үйлчилгээ үзүүлнэ. Бүх өвчтөндөө тусгайлан анхаарал хандуулан өдөр тутмын энгийн үзлэг, ажилбар, өргөтгөсөн болон яаралтай тусламж үзүүлж байна.

Манай нүдний эмч, оптометрист, нүдний шилний эмч, харааны талбайн техникч нар хамтран нүдний өвчтэй, харааны эмгэгтэй бүх насны өвчтөнүүдэд энгийн болон нарийн төвөгтэй тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.

Specialists
Services
Packages
Locations