Loader

Раффлес Цөмийн анагаах ухааны төв нь орчин үеийн дүрс оношлогоо, цөмийн эмчилгээний тасаг юм. Хамгийн орчин үеийн мCT урсгал бүхий Позитрон ялгаруулагч томограф (PET) нь Зүүн Өмнөд Азид анх удаа суурилуулсан Сиеменс Скайра 3T Соронзон резонанс дүрс (MRI) оношлогооны хамгийн дээд хэлбэр юм. Үйлчлүүлэгч нар нэгдсэн нарийн мэргэжлийн болон эмнэлгийн үйлчилгээг манай эмнэлэг дээр   цогцоор нь хүлээж авах болно.

Эмнэл зүйн асуудлаас гадна манай төвийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт нь хувь хүнд чиглэсэн, загвар болохуйц эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх зорилготой юм. Нарийн мэргэжлийн эмч нартайгаа ойр дотно хамтран ажиллах бидний харилцаа ямагт тодорхой оновчтой байдаг. 

Services
Locations