Loader

Раффлес нөхөн сэргээх төв дээр бид та бүхэнтэй хамтран таны бие махбодийн онцлог зорилгыг биелүүлэх, өдөр тутмын амьдрал үйл ажиллагаагаа чөлөөтэй, бие даан идэвхтэй гүйцэтгэх боломжтой болгохын тулд ажилладаг.

Физик эмчилгээний эмч, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмч, подиатрист болон хэл ярианы эмч нараас бүрдсэн манай найрсаг баг хамт олон хөгжлийн бэрхшээлтэй болон өвдөх зовиуртай  үйлчлүүлэгч нартаа өөрсдийн мэдлэг, туршлагаа зориулан хүн бүрт тохирсон эмчилгээний төлөвлөгөө гарган дэмжин ажиллаж байна.

Services
Useful Links
Locations