Loader

Раффлес Бөөрний төв нь эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн аль алинд нь бөөр, шээсний замын эмгэгийг үеийн эмчилгээ, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхээр мэргэшсэн.

Манай баг хамт олон бөөр, давсаг, шээсний замын эмгэг, мөн эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн системд нөлөөлж буй асуудал зэргийг эмчлэн олон талт, нэг цэгийн үйлчилгээг үзүүлдэг.

Манай төв нь орчин үеийн өндөр технологи болон зовиур багатай мэс заслын арга аль алиныг нь нэвтрүүлсгээр үнэн зөв үнэлгээ өгч, тохирсон төлөвлөгөө боловсруулдаг. Манай эмч, бөөрний төвийн ажилтнууд   үйлчлүүлэгчийнхээ амьдралын чанарыг сайжруулахын тулд тохиромжтой, ойлгомжтой цогц тусламж үзүүлэхийг хичээдэг.

Services
Locations