Loader

Раффлес Эмэгтэйчүүдийн төв нь хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн салбартаа хамгийн олон эх барих, эмэгтэйчүүдийн зөвлөх эмчтэй баг хамт олны нэгд тооцогддог.  

Манай төв нь хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон бөгөөд манай зөвлөх эмч, сувилагч, эх баригч нар бүх насны эмэгтэйчүүдэд зориулан жирэмсний болон жирэмсний бус, мэс заслын тусламж үйлчилгээг мэдрэмжтэй, туршлагатай үзүүлж байна.

Манай гол төв Раффлес эмнэлэг дээр байрладаг. Үүнээс гадна, таван эмнэлэг тохиромжтой газар байрладаг бөгөөд эдгээрээс  гурав * нь уртасгасан цагаар сунган ажиллаж байна. 

Services
Useful Links
Locations