Loader
raffles-medical-group

Doctor Profile

Tìm kiếm bác sĩ

Bác sĩ Ekachai Danpanich

Doctor's Photo

Singapore

Trung Tâm Lọc Thận Raffles ; Trung Tâm Nội Khoa Raffles

Lĩnh vực chuyên môn

Chậm phát triển của bệnh thận mãn tính, tăng huyết áp, bệnh thận do tiểu đường, viêm mạch máu, viêm cầu thận, thận học nói chung, chạy thận và ghép thận


Lý Lịch Trích Ngang

Bác sĩ Ekachai Danpanich là chuyên gia về thận. Chuyên môn của ông bao gồm các bệnh mãn tính về thận, huyết áp cao, thận tiểu đường, viêm mạch, viêm cầu thận, chạy thận và ghép thận.

Năm 1991, bác sĩ Ekachai giành được học bổng Colombo Plan Scholarship tại Anh. Ông tiếp tục nghiên cứu nâng cao về thận và huyết áp dưới sự hướng dẫn của giáo sư Thomas H. Hostetter, cựu chủ tịch Hiệp hội thận học Hoa Kỳ (ASN). Bác sĩ Ekachai tốt nghiệp khoa nội và thận học tại American Board of Internal Medicine (ABIM). Ông đồng thời tốt nghiệp khóa học về ghép thận tại Mayo Clinic, USA.

 

Ghi Chú

Ghi chú giúp bạn lưu thông tin về lĩnh vực chuyên môn của các bác sĩ. Sau khi tìm kiếm thông tin, bấm nút Lưu vào ghi chú. Công cụ này giúp bạn lưu toàn bộ thông tin tìm kiếm dưới dạng pdf.