Loader
raffles-medical-group

Doctor Profile

Tìm kiếm bác sĩ

Bác sĩ Joan Thong Pao-Wen

Doctor's Photo

Singapore

Trung Tâm Sản Khoa Raffles; Trung Tâm Phụ Khoa Raffles

Lĩnh vực chuyên môn

Phẫu thuật lỗ khóa và vô sinh

Lý Lịch Trích Ngang

Bác sĩ Thong Pao Wen là chuyên gia tư vấn về sản khoa đặc biệt và là phẫu thuật nội soi và đẻ non. Hiện nay cô là nghiên cứu sinh của Trường Cao Đẳng Hoàng Gia Về Sản, Phụ Khoa. Bác sĩ Thong là trưởng nhóm bác sĩ phụ khoa trong ca tách 2 trẻ sinh đôi người Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2003.

Ghi Chú

Ghi chú giúp bạn lưu thông tin về lĩnh vực chuyên môn của các bác sĩ. Sau khi tìm kiếm thông tin, bấm nút Lưu vào ghi chú. Công cụ này giúp bạn lưu toàn bộ thông tin tìm kiếm dưới dạng pdf.