Loader
raffles-medical-group

Doctor Profile

Tìm kiếm bác sĩ

Bác sĩ Lim Yun Chin

Doctor's Photo

Singapore

Trung Tâm Tâm Lý Raffles

Lĩnh vực chuyên môn

Tâm lý học nói chung, các vấn đề y pháp lý, nghiện ma túy, rượu và các vấn đề liên quan đến căng thẳng.

Lý Lịch Trích Ngang

Bác sỹ Lim Yun Chin là Chuyên Gia Tư Vấn Về Tâm Thần tại bệnh viện Raffles.  Bác sỹ cũng là một chuyên viên tư vấn về tâm thần học cho Ban Nhà Tù Y Học Singapore và chuyên gia tư vấn cho Bệnh Viện Đa Khoa Singapore và Viện Sức Khoẻ Tâm Thần. 

Ghi Chú

Ghi chú giúp bạn lưu thông tin về lĩnh vực chuyên môn của các bác sĩ. Sau khi tìm kiếm thông tin, bấm nút Lưu vào ghi chú. Công cụ này giúp bạn lưu toàn bộ thông tin tìm kiếm dưới dạng pdf.