Loader
raffles-medical-group

Doctor Profile

Tìm kiếm bác sĩ

Bác sĩ Tan Mein Chuen

Doctor's Photo

Singapore

Trung Tâm Nhi Khoa Raffles

Lĩnh vực chuyên môn

Chăm sóc sơ sinh tích cực, đặc biệt là thông khí hỗ trợ cho trường hợp sinh non; kiểm tra phát triển ở trẻ và rối loạn thận ở trẻ sơ sinh

Lý Lịch Trích Ngang

Bác sĩ Tan Mein Chuen là một bác sĩ nhi khoa. Bác sĩ Tan tốt nghiệp trường Y Leicester, Anh. Ông đã làm việc trong bộ phận nhi khoa tại Royal Leicester và trong bộ phận tim mạch và hô hấp ở trẻ em tại Bệnh viện Brompton Hoàng gia, London.

Sau khi trở về Singapore, bác sĩ Tan đã hoàn thành đào tạo chuyên gia của ông trong nhi khoa và là một chuyên gia tư vấn sơ sinh tại Bệnh viện Phụ nữ và trẻ em KK. Ngoài khoa nhi, quan tâm của ông là chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh, đặc biệt là thông khí hỗ trợ cho các sinh non; nghiên cứu nâng cao về phát hiện và chữa trị các rối loạn thận trẻ sơ sinh.

Ghi Chú

Ghi chú giúp bạn lưu thông tin về lĩnh vực chuyên môn của các bác sĩ. Sau khi tìm kiếm thông tin, bấm nút Lưu vào ghi chú. Công cụ này giúp bạn lưu toàn bộ thông tin tìm kiếm dưới dạng pdf.