Loader

Dịch Vụ Thanh Toán Trực tiếp

Q
Dịch vụ thanh toán trực tiếp có được thực hiện tại bệnh viện Raffles không?
A
Có, dịch vụ thanh toán trực tiếp có thể thực hiện tại bệnh viện Raffles dành cho bệnh nhân có mua bảo hiểm y tế tại công ty có hợp tác với bệnh viện.   

Q
Dịch vụ thanh toán trực tiếp là gì?
A
Tại bệnh viện Raffles, chúng tôi làm việc trực tiếp với một số công ty bảo hiểm quốc tế hỗ trợ dịch vụ thanh toán trực tiếp cho bệnh nhân (không cần thanh toán tiền mặt). Đối với dịch vụ thanh toán trực tiếp, bệnh viện Raffles sẽ thu chi phí nội trú và ngoại trú của bệnh nhân trực tiếp với đối tác của chúng tôi.

Q
Công ty nào có dịch vụ thanh toán trực tiếp với bệnh viện Raffles?
A
Một vài công ty được nêu tên bên dưới đều có sắp xếp dịch vụ này.

Q
Tôi cần làm gì trước khi đặt lịch hẹn thăm khám tại bệnh viện?
A
Mỗi công ty có yêu cầu khác nhau về dịch vụ này. Trước hết, bạn nên liên lạc với công ty bảo hiểm để kiểm tra những thông tin sau:
 • Bệnh viện Raffles có trong danh sách kết nối với công ty bảo hiểm mà bạn sử dụng không
 • Hạn mức bảo hiểm của bạn
 • Dịch vụ y tế nào bạn cần phải báo trước với công ty bảo hiểm trước khi tiến hành sử dụng dịch vụ.
Q
Tôi cần làm gì trước khi làm thủ tục nhập viện?
A
Bạn cần liên lạc với công ty bảo hiểm để kiểm tra những thủ tục bạn cần chuẩn bị trước khi nhập viện. Bạn sẽ được sử dụng dịch vụ thanh toán trực tiếp nếu công ty bảo hiểm cung cấp giấy bảo lãnh viện phí (LOG) cho bạn và công ty bảo hiểm bạn chọn có tên trong danh sách đối tác của bệnh viện Raffles không.  

Q
Quy trình của  dịch vụ thanh toán trực tiếp cho 1 ca phẫu thuật nội trú / thủ thuật y tế là gì? 
A
A: Trước khi phẫu thuật , vui lòng liên lạc với công ty bảo hiểm của bạn để: 
 • Bệnh viện Raffles có trong danh sách đối tác của công ty bảo hiểm mà bạn chọn
 • Kiểm tra bạn có được bảo hiểm cho dịch vụ y tế mà bạn cần không
 • Yêu cầu công ty bảo hiểm cung cấp giấy bảo lãnh viện phí (LOG)
 • Hiểu rõ gói bảo hiểm của bạn được thanh toán những chi phí nào 

B: Vui lòng mang theo những thứ sau đây trong khi làm thủ tục nhập viện:

 • Giấy bảo lãnh viện phí
 • Thẻ bảo hiểm y tế
 • Đơn xin thanh toán lại từ công ty bảo hiểm

C: Trong lúc nhập viện, bạn cần: 

 • Điền thông tin cần thiết vào đơn xin thanh toán lại từ công ty bảo hiểm 
 • Chứng thực đơn ủy quyền thẻ tín dụng cho những chi phí không được bảo hiểm (giường phụ, dịch vụ giặt ủi, tiền điện thoại) và những chi phí khác không có trong gói bảo hiểm. 
Q
Những giấy tờ nào cần được xác minh trong quá trình thăm khám ngoại trú / nhập viện nội trú? 
A
Vui lòng mang theo giấy bảo lãnh viện phí (nếu cần) và thẻ bảo hiểm như một hình thức chứng thực. 

Q
Tôi có cần thanh toán chi phí gì trong quá trình thăm khám ngoại trú / nhập viện nội trú? 
A
Các thành viên tham gia bảo hiểm của các đối tác thanh toán trực tiếp của chúng tôi với giấy bảo lãnh viện phí (nếu có) chỉ được yêu cầu thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến các khoản khấu trừ, đồng thanh toán, phí không được bảo hiểm.

Q
Tôi cần làm gì nếu tôi không có giấy bảo lãnh viện phí trong khi nhập viện? 
A
Bệnh viện Raffles sẽ cố gắng liên lạc với công ty bảo hiểm của bạn yêu cầu cung cấp giấy bảo lãnh viện phí. Nếu trong vòng 24h, công ty bảo hiểm của bạn không thể cung cấp giấy bảo lãnh viện phí, bạn cần thanh toán chi phí cho quá trình nằm viện nội trú và thanh toán lại với công ty bảo hiểm của bạn sau đó. 

Q
Tôi cần làm gì nếu tôi phải nhập viện / phẫu thuật khẩn cấp? 
A
Trong trường hợp khẩn cấp, bệnh viện Raffles sẽ hỗ trợ bạn liên lạc với công ty bảo hiểm. Nếu chúng tôi không nhận được giấy tờ cần thiết trước khi bạn xuất viện, bạn cần phải thanh toán viện phí cho bệnh viện. 

Q
Tôi đã mua bảo hiểm du lịch và bảo hiểm y tế. Chi phí phẫu thuật của tôi có được bảo hiểm hay không?
A
Từng gói bảo hiểm du lịch sẽ có những quy định khác nhau, bạn vui lòng kiểm tra với công ty bảo hiểm và nâng cao hạn mức bảo hiểm cho chi phí phẫu thuật của bạn.

Q
Công ty bảo hiểm của tôi đã đồng ý thanh toán viện phí cho ca phẫu thuật của tôi. Tôi cần làm gì?
A

Vui lòng yêu cầu công ty bảo hiểm cung cấp giấy bảo lãnh viện phí. Nếu công ty bảo hiểm của bạn là đối tác với bệnh viện Raffles, bạn cần xuất trình giấy bảo lãnh viện phí trong lúc làm thủ tục nhập viện.Bạn cũng có thể sẽ phải thanh toán 1 phần chi phí không được bảo hiểm như khấu trừ, đồng thanh toán và những khoản không có trong gói bảo hiểm. 

Nếu công ty bảo hiểm của bạn không phải đối tác với bệnh viện Raffles, dịch vụ thanh toán trực tiếp sẽ được cân nhắc tùy theo trừng trường hợp. Có thể bạn sẽ phải thanh toán trước và sau đó thanh toán lại với công ty bảo hiểm.


Q
Tôi có thể tìm thấy thông tin về việc bảo hiểm y tế quốc tế ở đâu?
A
Bạn có thể email đến địa chỉ insurance@raffleshospital.com