Loader

Tại trung tâm thần kinh Raffles, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao, chăm sóc cá nhân cho tất cả các bệnh nhân thông qua các lựa chọn điều trị nghiên cứu đã được chứng minh, công nghệ và kinh nghiệm lâm sàng xuất sắc.

Mô hình hoạt động nhóm - nơi các chuyên gia làm việc như một đội để cung cấp cho bệnh nhân dịch vụ y tế bảo đảm chất lượng dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn của các chuyên gia thần kinh, phẫu thuật thần kinh, can thiệp mạch máu, điều dưỡng nhằm đưa ra kế hoạch điều trị thích hợp cho từng bệnh nhân và bao gồm việc sử dụng các phương pháp xâm lấn tối thiểu trong phẫu thuật thần kinh và điều trị can thiệp thần kinh giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn và ít đau hậu phẫu.