Loader

Trung tâm Y học hạt nhân Raffles mang đến chất lượng hình ảnh tiên tiến và trang thiết bị trị liệu hạt nhân cho bệnh nhân tại bệnh viện. Trung tâm y học hạt nhân tự hào có dòng máy theo phương thức soi phát xạ MCT positron (PET), chiếc máy đầu tiên ở Đông Nam Á, và dòng máy Siemens cho hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) Skyra 3T. Bệnh nhân có thể mong đợi dịch vụ lâm sàng và chuyên môn tích hợp với dịch vụ chuyên khoa trong bệnh viện và tập đoàn. 

Ngoài khía cạnh lâm sàng, trung tâm y học hạt nhân được thiết kế và hoạt động nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo từng cá nhân và nhó với sự làm việc chặt chẽ giữa các chuyên gia tại Bệnh viện Raffles mang đến cho bệnh nhân sự sắp xếp hợp lý và không phức tạp trong suốt quá trình tham khám với chúng tôi.