Loader

Tại trung tâm phục hồi chức năng Raffles, chúng tôi cùng bạn đạt được mục tiêu cá nhân và mang lại cuộc sống độc lập và thoải mái khi không còn các biểu hiện đau. 

Nhóm nhân viên trị liệu thân thiện của chúng tôi, bao gồm vật lý trị liệu, trị liệu nghề nghiệp, Bác sĩ nhi và trị liệu ngôn ngữ, mang lại kiến thức và chuyên môn cho các bệnh nhân có bệnh lý đau đớn và tàn tật. Họ sẽ hỗ trợ bệnh nhân phác đồ điều trị cá nhân và thích hợp nhất.