Loader

Манай нарийн мэргэжлийн эмчийн клиник нь хүн бүрийн хэрэгцээнд тохирсон, тогмол үйлчилгээ үзүүлдэг эрүүл мэндийн төв хэлбэрээр зохион байгуулагдан таны тав тухыг  бүрэн хангасан үйлчилгээ үзүүлж байна. Та манай нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлэхийг хүсвэл тухайн өдрөө эсвэл маргааш нь дугаар авах боломжтой. Та яаралтай үзүүлэх шаардлагатай бол манай эмч нар өдөр бүр 24 цагаар мөн үйлчилнэ.

View by :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z